PRIVACY EN COOKIES BELEID

De RVS Kranengroothandel gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Bedrijfs-/Persoonsgegevens
U kunt uw bedrijfs/-persoonsgegevens opgeven via de website als u zich aanmeldt als dealer via het besloten deel van de website. Het gaat dan om de volgende gegevens:

- Bedrijfsnaam
- Contactpersoon
- Adresgegevens
- Kamer van Koophandel nummer
- BTW nummer (buitenlandse bedrijven)
- e-mailadres
- Telefoonnummer.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan bestellings-, boekhoudkundige- en overige administratieve verplichtingen te voldoen. De RVS Kranengroothandel verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden.

-       Verzenden en Logistiek
-       Betalingsproviders (veilig betalen)
-       Klachtenafhandeling
-       Webhosting (webshop/website)
-       Online dienstverlening
-       Voldoen aan wet- en regelgeving

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Beveiliging
De RVS Kranengroothandel beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, SSL Certificaat, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.
Daarnaast kan de RVS Kranengroothandel gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser.

Andere websites
Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. De RVS Kranengroothandel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social Media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken: Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan de RVS Kranengroothandel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen
De RVS Kranengroothandel bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten en vragen
Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@rvs-kranengroothandel.nl.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om de RVS Kranengroothandel een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.
Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

De RVS Kranengroothandel kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens RVS Kranengroothandel:
De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is:

RVS Kranengroothandel (KvK-nummer 08189923)
Tweelingenlaan 106
7324 BP Apeldoorn, Nederland

Datum laatste wijziging: 23-05-2018